Pravila i uvjeti

Pravila i uvjeti

MOLIMO VAS PROČITAJTE TE UVJETE

Ovi Opći uvjeti izričito reguliraju odnose koji nastaju između Indicom Europa 2015 sl (kompanije koja posjeduje zaštitni znak Ulller) sa sjedištem u Calle Zurbano 41, Bajo napusti 28010, Madrid i sa CIF ESB87341327 i trećim stranama (u daljnjem tekstu: "Korisnici ") koji se registruju kao korisnici i / ili kupuju proizvode putem internetske prodavnice službene web stranice Ullera (http://www.ullerco.com, u daljnjem tekstu "Prodavnica").

2. OBVEZE KORISNIKA

2.1 Korisnik je dužan, uglavnom, koristiti Prodavnicu, nabavljati Proizvode i marljivo koristiti svaku od Uslužnih usluga, u skladu sa zakonom, moralom, javnim redom i odredbama ovih Opći uvjeti, a također se morate suzdržati od njihove upotrebe na bilo koji način koji mogu onemogućiti, oštetiti ili narušiti normalan rad i uživanje u Prodavnici od strane korisnika ili koji može oštetiti ili prouzrokovati štetu na robi i pravima Uller, njegovih dobavljača, korisnika ili općenito bilo koje treće strane.

3. PROIZVODI I CIJENE

3.1 Uller zadržava pravo da u bilo kojem trenutku odluči o proizvodima ponuđenim korisnicima putem Trgovine. Konkretno, može u bilo kojem trenutku dodati nove proizvode onima koji se nude ili uključuju u Trgovinu, s tim da se podrazumijeva da ako nisu drugačije predviđeni, takvi novi proizvodi će se primjenjivati ​​odredbama ovih Općih uvjeta. Isto tako, zadržava pravo da zaustavi pružanje ili olakšavanje pristupa i upotrebe u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave bilo koje od različitih klasa proizvoda koji se nude u trgovini.

3.2 Proizvodi uključeni u Trgovinu odgovarat će na najpouzdaniji mogući način da tehnologija web prikaza dopušta stvarno ponuđene proizvode. Karakteristike Proizvoda i njihove cijene pojavljuju se u Trgovini. Navedene cijene u trgovini su u eurima i ne uključuju PDV, osim ako nije drugačije navedeno.

4. POSTUPAK I NAČIN PLAĆANJA PROIZVODA

4.1. U roku od najviše dvadeset četiri sata, Uller će poslati e-mail korisniku, potvrdivši kupovinu. Navedena e-pošta dodijelit će referentni kod kupnje i detaljno će opisati karakteristike Proizvoda, njegovu cijenu, troškove dostave i detalje različitih opcija za plaćanje proizvoda Ulller-u.

4.2 Korisnik koji kupi proizvod preko Trgovine mora izvršiti plaćanje putem platnih sistema posebno detaljno opisanih u Trgovini.

4.3 Indicom Europe 2015 sl će arhivirati elektroničke dokumente u kojima je ugovor formaliziran, kopiju će Korisniku poslati nakon što je izvršena kupovina. Ugovor će biti na španskom jeziku.

4.4 Potvrdu narudžbe poslao korisnik Uller ne važi kao faktura, samo kao dokaz o kupovini. Odgovarajuća faktura bit će poslana zajedno s Proizvodom.

5. PRAVO povlačenja

5.1 Korisnik ima pravo na povlačenje putem kojeg može kontaktirati Uller putem e-maila na sljedeću adresu: kontaktirajte @ ullerco.com i odustajte od kupovine u roku koji ne prelazi sedam (7) radnih dana, računajući od primitka proizvoda. Proizvod mora biti poslan zajedno s uredno popunjenim obrascem za vraćanje i kopijom dostavnice ili računa, uredno ispunjenim, na štetu Korisnika-kupca, direktnim troškovima vraćanja Proizvoda. Navedeni povrat izvršit će se u skladu s uputama koje Ulller upućuje korisniku kao odgovor na njegovu obavijest o postupku povlačenja. Korisnik mora vratiti Proizvod u roku od najviše sedam (7) dana od trenutka kada Ulller naznači oblik povrata.

5.2 Povlačenje podrazumijeva povrat uplaćenog iznosa. Za to, klijent mora na povratnom listu navesti broj i nositelja kreditne kartice na koji Uller Morate izvršiti uplatu. Rok za navedeno plaćanje bit će utvrđen u Zakonu.

5.3. Pravo na povlačenje ne može se ostvariti kada Proizvod nije vraćen u originalnom pakovanju i kada Proizvod nije u besprijekornom stanju.

6. SERVIS KUPCA

6.1 U slučaju bilo kojeg incidenta, polaganja prava ili ostvarivanja svojih prava, Korisnik može poslati e-poštu na adresu kontakta @ Uller.com.

7. USLUGA DOSTAVE DOMAĆINA

7.1 Teritorijalni opseg prodaje putem Trgovine isključivo je za područje Europske unije, tako da će dostava biti namijenjena samo toj teritoriji. Proizvodi kupljeni putem Trgovine bit će poslani na adresu za dostavu koju korisnik navede nakon što je plaćanje verificirano, a maksimalni rok isporuke je trideset (30) dana utvrđenih zadanim zakonom.

7.2 Usluga dostave Uller Provodi se u suradnji s različitim logističkim operaterima priznatog prestiža. Narudžbe se neće predavati u poštanskim sandučićima ili u hotelima ili na drugim stalnim adresama.

7.3 Troškovi pošiljki nisu uključeni u cijenu Proizvoda. Korisnik će prilikom kupnje Proizvoda biti obaviješten o tačnom trošku otpreme.

8. INTELEKTUALNA I INDUSTRIJSKA SVOJINA

8.1 Korisnik potvrđuje da su svi elementi prodavaonice i svakog proizvoda, informacije i materijali sadržani u njima, robne marke, struktura, izbor, raspored i prezentacija njegovog sadržaja, te računalni programi korišteni u U odnosu na njih, zaštićena su vlastitim pravima intelektualne i industrijske svojine Uller ili trećih strana i da mu Opći uvjeti u vezi s navedenim pravima industrijskog i intelektualnog vlasništva ne pripisuju bilo koje drugo pravo osim onog posebno određenog u istom.

8.2 Uller ili u slučaju da treće strane imaju odgovarajuća prava, ili ako je to zakonski dozvoljeno, Korisnik ne smije reproducirati, transformirati, modificirati, rastavljati, obrnuti inženjer, distribuirati, iznajmljivati, pozajmljivati, stavljati na raspolaganje ili dopuštati javni pristup bilo kojim oblikom javne komunikacije bilo kojeg od elemenata iz prethodnog stavka. Korisnik mora koristiti materijale, elemente i informacije kojima pristupa putem trgovine Trgovine samo za vlastite potrebe, prisiljavajući se da ne provodi, izravno ili neizravno, komercijalno iskorištavanje materijala, elemenata i informacija dobivenih putem isto.

8.3 Korisnik se mora suzdržati od izbjegavanja ili manipuliranja bilo kojim tehničkim uređajima koje je uspostavio Uller ili od trećih strana u trgovini.

9. ZAŠTITA PODATAKA

9.1 U skladu sa zakonom 15/99 LOPD, obavještavamo vas da će vaši lični podaci i drugi podaci koji se daju putem registracijskog obrasca, kao i oni iz obavljenih transakcija, biti uključeni i čuvani u dosijeu za liječenje, čiji je vlasnik Uller, sve dok se ne zatraži njegovo otkazivanje. Tretman će biti namijenjen razvoju i izvršavanju prodaje, personaliziranom pažnjom proizvoda i usluga koje on nabavlja i poboljšanju spomenute pažnje, kao i promociji vlastitih proizvoda i usluga i trećih kompanija povezanih s Ulllerom.

Isto tako, obavještavate se da će vaši podaci biti dostupni pridruženim kompanijama u navedene svrhe. Uller Tretirat će se s tim podacima s potpunom povjerljivošću, budući da je jedini i ekskluzivni primatelj istih i neće davati zadatke ili komunikacije trećim osobama osim onih koji su naznačeni u trenutnim propisima.

Korisnik izričito ovlašćuje preporuku, čak i putem elektroničkih sredstava, od Uller te od navedenih subjekata, komercijalne komunikacije i promotivne ponude i takmičenja. □ da, prihvatam.

9.2 Korisnik može u bilo kojem trenutku ostvariti prava na pristup, ispravku, protivljenje ili otkazivanje kontaktiranjem Uller, e-poštom kontaktirati @ Uller.com, prilažući kopiju vašeg NIF-a ili zamjenskog identifikacijskog dokumenta.

9.3. Odgovori označeni sa * u registracijskom obrascu su obavezni. Vašim neodgovaranjem spriječit će se kupnja odabranih proizvoda.

10. PASSWORDS

10.1 Uller Olakšat će upotrebu osobnih lozinki za korisnika koji se kao takav registrira na web stranici. Ove lozinke koristit će se za pristup uslugama koje pružaju putem Web stranice. Korisnik mora čuvati lozinke pod svojom isključivom odgovornošću u najstrožoj i apsolutnoj tajnosti, pretpostavljajući, dakle, koliko oštećenja ili posljedica bilo koje vrste proizilaze iz kršenja ili otkrivanja tajne. Iz bezbednosnih razloga korisnik može u bilo kojem trenutku izmijeniti lozinku za telematički pristup uslugama povezanim sa Veb stranicom. Korisnik se slaže da će odmah obavijestiti Ulllera o neovlaštenom korištenju njihove lozinke, kao i pristupu neovlaštenih trećih strana do njih.

11. KUĆE

11.1 Uller koristi kolačiće u cilju poboljšanja svojih usluga, olakšavanja navigacije, održavanja sigurnosti, provjere identiteta Korisnika, olakšavanja pristupa osobnim preferencijama i praćenja njihove upotrebe Trgovine. Kolačići su datoteke instalirane na tvrdom disku računara ili u memoriji preglednika u mapi koju je prethodno konfigurirao Korisnikov operativni sistem da vas identificira.

11.2 Ako korisnik ne želi da se na njegov tvrdi disk instalira kolačić, on mora konfigurirati svoj program pretraživanja interneta da ih ne prima. Isto tako, Korisnik može slobodno uništiti kolačiće. U slučaju da Korisnik odluči deaktivirati kolačiće, kvaliteta i brzina usluge mogu se smanjiti i čak će izgubiti pristup nekim uslugama koje nudi u Trgovini.

12. PRAVILNI ZAKON I NADLEŽNOST

Ovi opšti uslovi su regulisani španskim zakonom. Sva kontroverza koja proizlazi iz tumačenja ili izvršenja koja može nastati u vezi s valjanošću, tumačenjem, ispunjenjem ili rješavanjem ovog ugovora bit će podnesena nadležnosti i konkurenciji sudova i suda u gradu Madridu, odričući se bilo koje jurisdikcije koja može odgovarati korisniku, pod uvjetom da to primjenjuje zakonski propis.